Wydarzenia

Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta

24. Październik, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta została wyłączona

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie dn 18.X 2020r.

17. Październik, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie dn 18.X 2020r. została wyłączona

W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił dzisiaj dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszach świętych.

Kogo obejmuje dyspensa od niedzielnych mszy św.?

Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

Co oznacza skorzystanie z dyspensy?

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Kościół zaleca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

  • Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.
  • Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta.
  • Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
  • Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

Dodatkowo w komunikacie znajdują najnowsze przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2020 r.

  • W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.);
  • W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej;
  • W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult);
  • Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos.  Liczba uczestników nie jest ograniczona;
  • Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach;
  • Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.

 

Odpust w naszej Parafii

22. Sierpień, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Odpust w naszej Parafii została wyłączona

 

W sobotę, 22 sierpnia br. w Uroczystość Matki Bożej Królowe Świata nasza wspólnota przeżywała odpust parafialny.

Eucharystii przewodniczył ks. Adam Lechwar, a w koncelebrze brali udział ks. Władysław Depa, proboszcz z sąsiedniej parafii Miłosierdzia Bożego oraz nasz proboszcz ks. Leszek Saczek. W swojej homilii ks. Adam podkreślił rolę Maryi w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa oraz zwrócił uwagę na istotę maryjności w świecie współczesnym.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.

Dziękujemy wszystkich Parafianom i  Gościom za wspólną modlitwę. Szczęść Boże!

Relacja wideo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2020

15. Sierpień, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2020 została wyłączona

15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP świętowaliśmy w nasze parafialne dożynki, święto chleba i tych którzy go współtworzą – Boga ludzi i rolników. Delegacja parafian dziękowała Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach i prosiła o dalszą opiekę Matki Bożej.


 

Relacja wideo

Jubileusz 30 lecia Kapłaństwa rocznika , wyświęconego w 1990r.

23. Czerwiec, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Jubileusz 30 lecia Kapłaństwa rocznika , wyświęconego w 1990r. została wyłączona

W poniedziałek 22.06 w naszej parafii przeżywaliśmy niecodzienną uroczystość – Jubileusz 30 lecia kapłaństwa ks proboszcza i jego kolegów – Księży wyświeconych w roku 1990 w Przemyślu przez
ks Bp Ignacego Tokarczuka.

Na początku uroczystości ks Leszek nasz proboszcz powitał wszystkich zebranych , a następnie Pani Barbara Pogorzelska z Panem Krzysztofem Pszczołą powitali i złożyli życzenia Księżom Jubilatom .

Mszy św. przewodniczył ks Adam Lechwar, który też wygłosił okolicznościowe kazanie do kolegów Księży
i zgromadzonych naszych parafian. Koncelebrowali z nim ks Mariusz Cymbała – duktor kursu i ks Roman Chowaniec, oraz księża z roku.
 

Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka /Jan Paweł II/

 

Relacja wideo

I Komunia Święta 21 czerwca 2020

21. Czerwiec, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania I Komunia Święta 21 czerwca 2020 została wyłączona

21 czerwca w naszym kościele parafialnym na Mszy św. o godz. 11.00, grupa 9 dzieci po raz pierwszy przystąpiła do Sakramentu Eucharystii. Dzień wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Eucharystii przewodniczył ks. Leszek Saczek, który przez cały rok w ramach katechezy przygotowywał uczniów do tego wydarzenia.

Dzieciom życzymy, aby nieustannie wzrastały w miłości do Pana Jezusa i by stale towarzyszyła im opieka Matki Bożej Królowej Polski.

Perłowy Jubileusz Księdza Leszka Saczka

13. Czerwiec, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Perłowy Jubileusz Księdza Leszka Saczka została wyłączona

 

 
 
Perłowy Jubileusz
Księdza Leszka Saczka
Parafia Jasło-Niegłowice, 13 czerwiec 2020r.

 

„Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem,

Gdy na drodze mej stanąłeś Boże mój

Co się ze mną wtedy stało nie wiedziałem

Jedno wiem, żeś Ty mnie znalazł, jestem Twój.”

 

„Jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę” (Rz 10,15)
 

Księża zwiastują dobrą nowinę idąc za Chrystusowym powołaniem,

poświęcając mu całe swoje życie. Księża wypełniają niezwykłą misję, której nikt inny wypełnić nie może.

 

Drogi Jubilacie!
 
Dobry Bóg okazał Ci miłość swoją, której głębi nie możesz pojąć sam.
Dał skosztować Ci słodyczy swojej bliskości, zachwytu Chrystusem
i potrzebę pójścia za Nim jako najwyższą wartość i jedyne bogactwo,
dla którego warto poświęcić życie na drodze wiary i powołania.
Zostawiłeś wszystko i poszedłeś za Nim.

Już trzydzieści lat minęło jak jeden piękny dzień.

Niech dar kapłaństwa trwa, niech go nie zmąci cień.

Niezwykłą misję tą wypełnić przyszło Ci

Z radością czynisz to przez wszystkie swoje dni.

 

Nasz Szanowny Jubilat

 

Niniejszą poezję dedykuję wspaniałemu Jubilatowi

Naszemu Drogiemu Księdzu Proboszczowi.

W dniu tak niezwykłej uroczystości

Składamy wyrazy podziękowania i wdzięczności.

 

Nasz Ksiądz w młodości poszedł za serca głosem

Sam Pan Bóg pokierował Jego ziemskim losem.

Przez pewien czas inna przyszłość się zapowiadała.

Nic z tego, bo Boża miłość do serca Jego spływała.

 

Ksiądz Leszek to człowiek z krwi i kości

Miał swoje potrzeby, marzenia i słabości,

Ale myśli o powołaniu przechyliły szalę,

Sprawiały wielką radość i przebrały miarę.

 

Ziarno powołania w sercu powoli dojrzewało

A pozytywnych myśli o Bogu ciągle przybywało.

Pójdź za mną! W pamięci mocno się zakotwiczyło,

Obrało właściwy kierunek i bardzo ważne było.

 

Tak więc Ksiądz całe swoje życie poświęca Bogu.

Postanawia o tym stojąc na życia progu.

Nie każdy może sobie na to pozwolić

Musi mieć Boską iskrę, żeby się tym zadowolić.

 

W sercu Leszka taka iskra mocno się zapaliła

Która do święceń kapłańskich Go doprowadziła.

Nasz Jubilat święcenia kapłańskie ze wzruszeniem otrzymuje,

Do służby Bogu i ludziom się angażuje.

 

Nie pierwszą już parafię Niegłowice obejmuje,

Jest gotowy czynić dobro, bo tak swą pracę pojmuje.

Kościół to Jego żywioł, czystością aż się świeci.

Wprowadza piękne nabożeństwa, uczy religii dzieci.

 

Homilie są wzruszające, do serc wiernych przemawia,

A pięknym, donośnym śpiewem imię Boże rozsławia.

„Pańskie oko konia tuczy” – ma taką zasadę.

Jest świetnym organizatorem, wszystkiemu daje radę.

 

Te wszystkie starania czyni na chwałę Bożą

Z uśmiechem każdego wita, nikogo nie zbywa,

A patronka kościoła Matka Boża Królowa Świata

Strzeże Go i płaszczem matczynym okrywa.

 

W czerwcu roku dwa tysiące dwudziestego,

Mija ważna rocznica Jubileuszu Perłowego.

30 lat mija jak Pan Bóg do Leszka rzekł

„Obieram Cię pasterzem byś moje owce strzegł.”

 

Z okazji tej niezwykłej i wzruszającej uroczystości

Życzymy naszemu Drogiemu Księdzu Bożej mądrości.

Dużo zdrowia dobrego, błogosławieństwa Bożego,

A w posłudze duszpasterskiej darów Ducha Świętego.

 

Drogi Księże Jubilacie – nasz Proboszczu Kochany

Za Twoje dla ludzi i kościoła nieustanne staranie,

Ślę Ci tą poezją w imieniu wszystkich parafian

Piękne i z serc płynące podziękowanie.

 

Nasz Szanowny Jubilat przed trzydziestu laty

otrzymał niezwykły dar Bożej miłości,

dar kapłaństwa, który trwa do dziś i aby

nie zabrakło zapału, gorliwości, silnej woli

i dobrego zdrowia, potrzebnego do wypełniania

kapłańskich obowiązków na dalsze lata.

 

Tego życzy Drogiemu Jubilatowi – naszemu Księdzu

Proboszczowi autorka niniejszej poezji

Władysława Wietecha.

 

Do życzeń dołączają się wdzięczni parafianie.

Wszyscy zgodnie wdzięczność Księdzu okazują,

Za czynione wszelkie dobro serdecznie dziękują.

Boże Ciało 2020

11. Czerwiec, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Boże Ciało 2020 została wyłączona

Dzisiaj Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa nazywane potocznie Bożym Ciałem.
W tym roku uroczystość miała nieco inny przebieg, ponieważ nie było zalecane prowadzenie procesji po ulicach. Uroczysta Msza święta rozpoczęła się o godz. 10.30, którą sprawował proboszcz ks. Leszek Saczek. Następnie procesja wyruszyła do czterech ołtarzy.

Ołtarze w tym roku wykonali: Rodzice dzieci I Komunijnych, Rodzice i młodzież z kl 8 przygotowująca się do bierzmowania, OSP Jasło – Niegłowice oraz Parafialny Zespół Caritas.

Składamy serdeczne słowa podziękowania za danie świadectwa wiary w czasie Procesji Bożego Ciała, którą przeszliśmy wokół naszego kościoła. Bóg zapłać!

 

 
Relacja wideo

Życzenia Wielkanocne

11. Kwiecień, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Życzenia Wielkanocne została wyłączona

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy…

Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego na Wielki Tydzień

26. Marzec, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego na Wielki Tydzień została wyłączona

26 marca 2020 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba wydał zarządzenie w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii. W zarządzeniu czytamy m.in. o obchodach Wielkiego Tygodnia. Poniżej prezentujemy treść dokumentu:

Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii (pdf)

Zarządzenie Biskupa Rzeszowskiego

w sprawie prowadzenia duszpasterstwa w okresie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami władz państwowych oraz po uwzględnieniu Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

Zasady ogólne:

Wszyscy wierni znajdujący się na terytorium Diecezji Rzeszowskiej mogą skorzystać z udzielonej przez Biskupa Rzeszowskiego dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca br. aż do odwołania.

Kościoły mają pozostać otwarte dla wiernych.

Księża mają obowiązek być gotowi do udzielenia posługi sakramentalnej wobec wszystkich wiernych, którzy o nią proszą. Albowiem „wierni mają prawo otrzymywać pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Kościoła, zwłaszcza zaś słowa Bożego i sakramentów” (kan. 213 KPK).

Wierni są usilnie proszeni o zastosowanie się do przepisów państwowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. w okresie od 25.03.2020 do 11.04.2020 r. w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Natomiast od dnia 12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania) aż do odwołania w trakcie sprawowania kultu może być obecnych 50 osób (Zob. Rozporządzenie MZ z dnia 24 marca 2020 r., §1, p.4 w: DZ.U. z dnia 24 marca 2020 r., poz. 522). Przepisy te mają zastosowanie do wszelkiego rodzaju nabożeństw odprawianych w miejscach publicznie dostępnych (kościołach parafialnych, rektoralnych, kaplicach itp.). Należy wziąć pod uwagę, że przepisy te mogą podlegać zmianom.

Sprawowanie sakramentów:

Eucharystia

Ponieważ od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię, to oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy o tym poinformować wiernych.

Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.

W kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, w Domu Księży Seniorów oraz w domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

Dopuszczone są dwie formy udzielania Komunii Świętej: do ust i na rękę. Wybór należy do wiernego przystępującego do niej. Komunii Świętej należy udzielać z najwyższą starannością. Wskazane jest rozdzielenie grupy wiernych przyjmujących Komunię Świętą do ust od tych, którzy przyjmują Ją na rękę.

Wiernym należy przypomnieć i wyjaśnić naukę Kościoła o Komunii Świętej duchowej.

Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii Świętej poza liturgią, z wyjątkiem:

– Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii Świętej można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

– Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii Świętej poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

Namaszczenie chorych

Duszpasterze mają obowiązek udać się z posługą sakramentalną do chorego na wezwanie. Przy udzielaniu posługi należy przestrzegać ściśle wszystkich zasad higieny.

Należy odwołać zwyczajowe wizyty u chorych z okazji pierwszego piątku lub pierwszej soboty miesiąca.

Do odwołania pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

W przypadkach osób chorych i starszych przebywających w DPS-ach i innych tego typu placówkach, możliwość posługi kapłańskiej jest uzależniona od władz zarządzających tego typu domami. Należy się do nich stosować.

Sakrament Pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojedna­nia przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II).

Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź lub wyznaczyć i zakomunikować wiernym godziny dyżurów w miejscach spowiedzi.

Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

Wiernych należy pouczyć o treści przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3. Przykazania kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Ponadto należy pouczyć wiernych, że ten, kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami: 1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK].

Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

Pogrzeby

Obrzędy pogrzebu należy ograniczyć do Stacji przy grobie. Jeżeli okoliczności na to pozwolą, dopuszczalna jest procesja od kaplicy cmentarnej lub od bramy cmentarza do grobu. Mszę Świętą pogrzebową należy odprawić w kościele bez trumny z ciałem lub urny z prochami.

Celebracje Wielkiego Tygodnia:

Niedziela Palmowa – Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy w Niedzielę Palmową powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach – trzecią.

Celebracje Świętego Triduum Paschalnego powinny być obchodzone bez udziału ludu a jedynie z konieczną asystą.

Wielki Czwartek – Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona przez Biskupów w katedrze rzeszowskiej bez udziału księży i wiernych z wyjątkiem osób posługujących. Poświęcone oleje będą do odebrania przez księży dziekanów po ustaniu restrykcji prawnych. Do tego czasu należy w sprawowaniu sakramentów korzystać z olejów poświęconych w zeszłym roku. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum). Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej należy również pominąć procesję, natomiast Najświętszy Sakrament należy przechować w tabernakulum lub w „ciemnicy”.

Wielki Piątek – W modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii (tekst w załączniku).

Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. Pozostali uczestnicy liturgii oddają cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie przed nim lub głęboki skłon.

W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. Nie wolno wystawiać straży grobowej ani organizować grupowych adoracji.

Wielka Sobota – W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów. Obrzęd ten powinien być zastąpiony modlitwą i Błogosławieństwem stołu w rodzinach w poranek wielkanocny. Formułę należy przekazać wiernym (w załączniku).

Liturgię Wigilii Paschalnej należy sprawować wewnątrz kościoła. Rozpocząć ją się powinno od pozdrowienia zgromadzonych, odmówienia odpowiednich modlitw przy paschale i zapalenia paschału (nie ma poświęcenia ognia). W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Po zakończonej Eucharystii nie odprawia się procesji rezurekcyjnej. Najświętszy Sakrament może zostać wystawiony w „Grobie Pańskim” do prywatnej adoracji wiernych.

Niedziela Zmartwychwstania – nie urządza się procesji rezurekcyjnej. Jeżeli Najświętszy Sakrament był przechowywany w „Grobie Pańskim” można udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz kościoła (np. przed drzwiami).

Inne:

Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu bierzmowania młodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Wówczas też zostanie ogłoszony szczegółowy harmonogram tych celebracji.

Zobowiązuję wszystkich, aby udostępniać wiernym – gdzie to tylko jest możliwe – kontakt z kościołem i parafią przez internet, prowadząc transmisje on-line nabożeństw i na bieżąco przekazując informacje poprzez strony internetowe lub odpowiednie aplikacje.

Wszystkich Was, Drodzy Diecezjanie, w tym trudnym momencie naszego życia, obejmuję moją modlitwą. Chorych i cierpiących proszę, aby swoje cierpienia łączyli z Krzyżem Jezusa Chrystusa i składali w ofierze za Kościół i cały świat. Z żywą wiarą zaufajmy Bożej Opatrzności i w codziennej modlitwie polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, nasze rodziny i nas samych.

Wzywając orędownictwa naszej Matki i Królowej oraz wstawiennictwa naszych świętych Patronów, wszystkim z serca błogosławię.

Bp Jan Wątroba

Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 26 marca 2020 r.