Wydarzenia

Pasterka 2020

25. Grudzień, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Pasterka 2020 została wyłączona

W noc wigilijną o godz. 24.00 w naszym kościele parafialnym, rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą zwaną Pasterką świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego.

We Mszy Świętej uczestniczyli wierni w kościele jak i poprzez transmisje online, którzy jak pasterze chcieli pokłonić się w tę świętą Noc Nowonarodzonemu Jezusowi. Uroczystej Pasterce przewodniczył i homilie wygłosił Ksiądz Proboszcz Leszek Saczek.

 


 

Dziękujemy Panu Kościelnemu Józefowi

7. Listopad, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Dziękujemy Panu Kościelnemu Józefowi została wyłączona

W naszym kościele oprócz Kapłana, spotkać można było codziennie jeszcze jednego pana. Któremu nie straszne były nawałnice, upały, mrozy, zaspy i śnieżyce. On na własnych nogach  lub motorkiem drogą swą podążał, i się nie spóźnił, zawsze na czas zdążał.

Nasz kościelny, pan Józef Potrawski podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji w naszej parafii. Swym dobrym słowem, dowcipem i niezwykłą pokorą pokazywał nam jak można być w małych rzeczach niezwykle sumiennym.

Dziękujemy Panu Józefowi Potrawskiemu oraz Jego najbliższym za 17 letnią posługę w naszej Parafialnej Wspólnocie na stanowisku Kościelnego. Bardzo dziękujemy za tę posługę pełną oddania, zaangażowania, troskę, za pracę włożoną w świątyni. Pan Józef to osoba nieodłącznie związaną z naszą parafią towarzyszył nam wszystkim w najważniejszych momentach naszego życia – tych radosnych i smutnych. Pan Józef troszczył się o każdy szczegół, wiedział gdzie znajduje się najdrobniejsza rzecz, która w danej chwili była potrzebna . To człowiek, który z pasją i oddaniem podchodził do tego co robił . Zaangażowany ponad wszystko w swoją posługę . Niech dobry Bóg błogosławi Panu oraz najbliższym, obdarza obficie wszelkimi łaskami za wszelkie dobro, obficie darzy zdrowiem i swym błogosławieństwem.

Życzymy Tobie Panie Józefie oraz Twym najbliższym wielu łask Bożych w codziennym życiu i opieki Matki Bożej.

Szczęść Boże!

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia w Mszach św.

6. Listopad, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Dyspensa od obowiązku uczestniczenia w Mszach św. została wyłączona

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (1 osoba na 15 m kwadratowych) Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Uroczystość Wszystkich Świętych inna niż zwykle

1. Listopad, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Uroczystość Wszystkich Świętych inna niż zwykle została wyłączona

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. To święto ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie.

W tym roku uroczystość wyglądała inaczej, nikt nie mógł po prostu iść na cmentarz i zatrzymać się nad grobem swoich bliskich. Ale to nie znaczy, że nic nie może uniemożliwić nam świętowania ponieważ ono odbywa się przede wszystkim w sercu, bo dla zmarłych nie jest ważny kwiatek, świeczka – ważna jest szczera modlitwa…

W tym roku foto zza bram cmentarza, chyba nikt się nie spodziewał, że doczeka w swoim życiu takiego dnia Wszystkich Świętych…


 
Relacja wideo

Różaniec Do Granic Nieba

31. Październik, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Różaniec Do Granic Nieba została wyłączona

Od dzisiaj 1.11  do 8.11  rozpoczyna się  „ Różaniec do Granic Nieba” – modlimy się przynajmniej raz , a najlepiej codziennie modlitwą , która można znaleźć na stronie www.rozaniecdogranic.pl  – ma to być modlitwa pokutna za wszystkie grzechy i zaniedbania przeciwko życiu.

 

Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta

24. Październik, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta została wyłączona

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie dn 18.X 2020r.

17. Październik, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Komunikat Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie dn 18.X 2020r. została wyłączona

W związku z aktualną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa biskup rzeszowski Jan Wątroba udzielił dzisiaj dyspensy od obowiązku uczestnictwa w mszach świętych.

Kogo obejmuje dyspensa od niedzielnych mszy św.?

Osoby chore, starsze i zagrożone nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej w niedziele i święta nakazane.

Co oznacza skorzystanie z dyspensy?

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Kościół zaleca, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

  • Wszyscy mają obowiązek respektować ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących przebywać w danej świątyni.
  • Osoby zdrowe, które pozostają aktywne zawodowo i wypełniają swoje obowiązki w dni powszednie, co do zasady nie są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta.
  • Wierni, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie spełnić obowiązku niedzielnego (np. z powodu zbyt małej liczby miejsc dostępnych w kościele), powinni postarać się uczestniczyć w Eucharystii w dzień powszedni lub przynajmniej poświęcić odpowiednią ilość czasu na adorację eucharystyczną.
  • Przy wykonywaniu posługi liturgicznej lub duszpasterskiej wszyscy duchowni są zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych (dbałość o czystość i dezynfekcję dłoni, konfesjonałów i innych miejsc sprawowania sakramentów, zasłanianie ust i nosa przy bezpośrednim, dłuższym kontakcie z wiernymi).

Dodatkowo w komunikacie znajdują najnowsze przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2020 r.

  • W strefie żółtej w kościele może przebywać 1 osoba na 4 metry kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.);
  • W strefie czerwonej – 1 osoba na 7 metrów kw. na tych samych zasadach, co powyżej;
  • W kościele wierni mają zachowywać dystans 1,5 m osoba od osoby oraz zakrywać usta i nos (z wyjątkiem sprawujących kult);
  • Osoby biorące udział w nabożeństwie poza kościołem (na zewnątrz) mają obowiązek zachować dystans 1,5 m oraz zakrywać usta i nos.  Liczba uczestników nie jest ograniczona;
  • Przepisy te obowiązują także przy pogrzebach, ślubach oraz na cmentarzach;
  • Liczba osób mogących uczestniczyć w zebraniach została ograniczona do 10 w strefie czerwonej i do 20 w strefie żółtej. Dlatego przy prowadzeniu zajęć z większymi grupami (katecheza, grupa duszpasterska) należy skorzystać z kościoła, jeśli na to pozwalają okoliczności i przy zachowaniu norm dotyczących ilości osób w kościele.

 

Odpust w naszej Parafii

22. Sierpień, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Odpust w naszej Parafii została wyłączona

 

W sobotę, 22 sierpnia br. w Uroczystość Matki Bożej Królowe Świata nasza wspólnota przeżywała odpust parafialny.

Eucharystii przewodniczył ks. Adam Lechwar, a w koncelebrze brali udział ks. Władysław Depa, proboszcz z sąsiedniej parafii Miłosierdzia Bożego oraz nasz proboszcz ks. Leszek Saczek. W swojej homilii ks. Adam podkreślił rolę Maryi w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa oraz zwrócił uwagę na istotę maryjności w świecie współczesnym.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.

Dziękujemy wszystkich Parafianom i  Gościom za wspólną modlitwę. Szczęść Boże!

Relacja wideo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2020

15. Sierpień, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2020 została wyłączona

15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP świętowaliśmy w nasze parafialne dożynki, święto chleba i tych którzy go współtworzą – Boga ludzi i rolników. Delegacja parafian dziękowała Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach i prosiła o dalszą opiekę Matki Bożej.


 

Relacja wideo

Jubileusz 30 lecia Kapłaństwa rocznika , wyświęconego w 1990r.

23. Czerwiec, 2020Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Jubileusz 30 lecia Kapłaństwa rocznika , wyświęconego w 1990r. została wyłączona

W poniedziałek 22.06 w naszej parafii przeżywaliśmy niecodzienną uroczystość – Jubileusz 30 lecia kapłaństwa ks proboszcza i jego kolegów – Księży wyświeconych w roku 1990 w Przemyślu przez
ks Bp Ignacego Tokarczuka.

Na początku uroczystości ks Leszek nasz proboszcz powitał wszystkich zebranych , a następnie Pani Barbara Pogorzelska z Panem Krzysztofem Pszczołą powitali i złożyli życzenia Księżom Jubilatom .

Mszy św. przewodniczył ks Adam Lechwar, który też wygłosił okolicznościowe kazanie do kolegów Księży
i zgromadzonych naszych parafian. Koncelebrowali z nim ks Mariusz Cymbała – duktor kursu i ks Roman Chowaniec, oraz księża z roku.
 

Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka /Jan Paweł II/

 

Relacja wideo