Koło Misyjne

Nasze Koło Misyjne gromadzi kilkoro dzieci , które są zaangażowane w pomoc misjonarzom i dzieciom mieszkającym na różnych kontynentach naszego świata. Dwa lata już działamy w naszej parafii.

Organizujemy różne akcje misyjne , by zebrane ofiary przekazać na fundusz misyjny w naszej diecezji. Co roku organizujemy przy kościele kiermasz ciasteczek misyjnych w Niedzielę Misyjna.

Nasi rodzice i Parafianie chętnie ciasteczka nabywają i spożywają. Co widać na zdjęciach:

 

2019

W czasie Tygodnia Misyjnego co roku przygotowujemy oprawę mszy św. czytając czytania i modlitwę wiernych oraz odmawiając różaniec za misjonarzy i dzieci misyjne.

W okresie świątecznym organizujemy akcje kolędowania Kolędników Misyjnych w domach naszych parafian.   Z radością w czasie Adwentu przygotowujemy Jasełka misyjne , które potem przedstawiamy w domach.   W ten sposób włączamy się w Ogólnopolską akcję Kolędników Misyjnych.

Nasza Grupa Misyjna przed wyjściem z kościoła na kolędę misyjną:

 

W czasie Wielkiego Postu – w Niedzielę Palmową rozprowadzamy palemki i pamiątki misyjne – zbierając ofiary na misje.

Co dwa tygodnie spotykamy się w szkole na spotkaniach formacyjnych i modlitwie za misjonarzy. Raz do roku wyjeżdżamy na wycieczkę misyjną , do różnych sanktuariów maryjnych .  Cieszy Nas praca na rzecz misji.

Zapraszamy Naszych Kolegów i Koleżanki do Naszego Koła Misyjnego !!!!!