Dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych do Sakramentów Świętych:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
 • Dziecko zgłaszają zawsze Rodzice

Pierwsza Komunia Św.

 • metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie

 • Przygotowujący się do sakramentu bierzmowania po świadectwo chrztu zgłaszają się z indeksem w celu adnotacji daty chrztu.

Sakrament Małżeństwa

 • Sprawy ślubne załatwia ksiądz Proboszcz

Należy ze sobą zabrać:

 • metryki chrztu z datą do 3. miesięcy od wystawienia,
 •  dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 •  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św. jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).