Wypominki

Przez cały miesiąc listopad można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące – warunki odpustu to Spowiedź i Komunia św., pobożne nawiedzenie kościoła , cmentarza , odmówienie” Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga Ojca” i jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Codziennie modlimy się za zmarłych z wypominek o g: 17.30,w niedzielę o g: 15.00.