28. Październik, 2017Parafia, Wydarzenia Możliwość komentowania Tydzień Misyjny 2017 została wyłączona

W dniach 22-28 października 2017 r. przeżywaliśmy Tydzień Misyjny pod hasłem „Idźcie i głoście”. W naszej parafii już po raz kolejny dzieci z Koła Misyjnego brały czynny udział w wspieraniu tego wspaniałego dzieła.

Każdy z nas na mocy chrztu świętego jest misjonarzem. Jesteśmy zaproszeni do dawania świadectwa i głoszenia Dobrej Nowiny tam gdzie jesteśmy, w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych, środowiskach i miejscach nauki i pracy. Zaangażujmy się na różne sposoby w dzieła misyjne. Wspierajmy je swoją modlitwą, cierpieniem i ofiarą materialną. Otoczmy modlitwą wszystkich misjonarzy i misjonarki, którzy są posłani aż po krańce świata. Włączmy się w działalność misyjną Kościoła na tyle na ile jesteśmy w stanie to zrobić. Ofiarujmy za misje naszą Eucharystię, modlitwę różańcową, nasze umartwienie i cierpienie. Kościół jest misyjny ze swej natury. Jako chrześcijanie powierzone nam zostało zadanie aby troszczyć się o szerzenie Królestwa Bożego w świecie. Niech ten tydzień będzie czasem rozpalenia na nowo zapału misyjnego w naszych sercach i przyniesie dobre owoce duchowe w naszym życiu.

 

 

 

/kp/

Archiwum