Renowacja Misji Świętych

16. września, 2022Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Renowacja Misji Świętych została wyłączona

W dniach 15 -19 września 2022 r., w naszej parafii odbywała się renowacja Misji parafialnych czyli przypomnienie i odświeżenie tych nauk, których udzielili nam w ubiegłym roku ojcowie Redemptoryści. To ważne wydarzenie w życiu parafii zostało poprzedzone adoracją Najświętszego Sakramentu. Nauki głosił o. Stanisław Kiełbasa, Redemptorysta.

 


 

 

 

Misje Święte w naszej parafii

27. września, 2021Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Misje Święte w naszej parafii została wyłączona

Szczególnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty parafialnej były Misje Święte, które odbyły się w dniach 19 – 26 września 2021 r., a ich mottem było hasło „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego ”.

Podczas uroczystego rozpoczęcia Misji Świętych Ks. proboszcz Leszek Saczek przekazał stułę i kluczę do świątyni na znak tego, że w czasie misji to Ojcowie sprawują pieczę nad parafią. Uroczystości misyjne zostały poprowadzone przez O. Stanisława i O. Ryszarda Kiełbasę CSsR ze Zgromadzenia Redemptorystów.

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Ten szczególny dla wszystkich czas wypełniły Msze święte, nauki stanowe, apele Jasnogórskie. Były to dni słuchania Słowa Bożego, spowiedzi świętej i pojednania, misyjnej pamięci o zmarłych, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz małżeńskich,  wyznania wiary i błogosławieństwa.

 

 

 

 

Podziękowania i kwiaty O. Stanisławowi i O. Ryszardowi złożyli przedstawiciele parafii. Był to wyjątkowy czas dla naszej wspólnoty który pozwolił odnowić naszą więź z Bogiem przez rozważanie poszczególnych sakramentów świętych.

 
Relacja od 16 – 26 września

 

 

Zwieńczeniem Misji Świętych było poświęcenie krzyża misyjnego. Po uroczystej Mszy św. druhowie Strażacy wraz z parafianami w uroczystej procesji wynieśli krzyż i przy śpiewie pieśni pasyjnej udali się na plac kościelny. Tam ojciec misjonarz odmówił modlitwę i uroczyście poświęcił krzyż misyjny, który został osadzony na cokole przy kościele. Wszyscy zgromadzeni z krzyżami w dłoniach odnowili wyznanie wiary.

 

 

Obyśmy wytrwali w łasce, umieli odczytać wolę Bożą i ją wypełnić, by ziarno zasiane podczas Misji wydało obfite owoce. Byśmy z radością wielbili Boga i służyli pomocą każdemu bliźniemu, pamiętając o tym, że mamy być też misjonarzami dla innych. Szczęść Boże!

Rekolekcje Wielkopostne

31. marca, 2019Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Rekolekcje Wielkopostne została wyłączona

W sobotę 30 marca 2019, rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które głosi ks. Mariusz Wawrzynek.

Parafian zapraszamy do udziału w rekolekcjach, a księdzu Rekolekcjoniście dziękujemy za poświęcony nam czas, skierowane do nas słowo oraz wspólną modlitwę. Życzymy Ci dalszej pięknej i owocnej pracy w Twojej posłudze.

 

Relacje wideo
 
Rekolekcje Wielkopostne – msza św. z nauką dla chorych 30 marca 2019

 
Rekolekcje Wielkopostne – msza św.z nauką ogólną 31 marca 2019

 
Rekolekcje Wielkopostne – msza św. z nauką dla dzieci 1 kwietnia 2019

 
Rekolekcje Wielkopostne – msza św.z nauką ogólną 2 kwietnia 2019

 
Rekolekcje Wielkopostne – msza św. z nauką dla dzieci 2 kwietnia 2019

 
Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych 2 kwietnia 2019

Wizytacja kanoniczna w parafii

20. marca, 2019Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Wizytacja kanoniczna w parafii została wyłączona

W dniu 20 marca 2019 r.  nasza Wspólnota parafialna przeżywała czas kanonicznej wizytacji biskupiej.

Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Parafię wizytował Bp. Edward Białogłowski.

O godz. 10.30 Ks. Biskup odwiedził  Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle – Niegłowicach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, oraz rodzice. Biskupowi towarzyszył proboszcz parafii Ks. Leszek Saczek . Na tą okoliczność  uczniowie przygotowali  program  słowno – muzyczny.

Kolejnymi punktami wizytacji były: odwiedzenie emerytowanego ks. Kanonika Stanisława Rębisza, rodziny wielodzietnej oraz odwiedzenie cmentarza parafialnego, gdzie przy grobie długoletniego proboszcza naszej parafii Ks. Alfreda Solarskiego Ks. Bp. Edward modlił się za wszystkich zmarłych parafian.

17.15 to czas spotkań z grupami parafialnymi. Przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, Caritas Parafialnego,  Wspólnoty Intronizacji NSPJ, Ruchu Duchowej  Adopcji Dziecka Poczętego, LSO, Dziecięcego Koła  Misyjnego , Koło Gospodyń Wiejskich , OSP Niegłowice i Róże Różańcowe przedstawiły sprawozdania  z działalności.

O godz. 18.00 po oficjalnym przywitaniu Ks. Biskupa przez proboszcza Ks. Leszka Saczka odbyła się Msza św. na której Ks. Bp. Edward Białogłowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

 

 

Relacja wideo

/kp/

Intonizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niegłowicach

15. marca, 2017Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Intonizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niegłowicach została wyłączona

Bogu w Trójcy Jedynemu dziękujemy za dar Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii. Dziękujemy Ci Jezu – nasz Królu, że nasza wspólnota parafialna mogła w tych dniach przyjąć Cię do swych serc w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym.

Dziękujemy delegatowi Księdza Biskupa na dzisiejszą uroczystość Ks. doktorowi Januszowi Podlaszczakowi. Dziękujemy za modlitwę i przewodniczenie na Mszy św., podczas której nasza parafia przeżywa historyczną chwilę – Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Umocnieni Twoją posługą Księże doktorze Januszu, pragniemy jeszcze gorliwiej włączać się w to wielkie dzieło Boże jakim jest Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Bóg zapłać wszystkim dostojnym kapłanom, obecnym na dzisiejszej uroczystości. Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nasz Ksiądz Proboszcz w grudniu 2014 roku nie wyraził zgody na powstanie naszej Wspólnoty. Dziękujemy Księże Proboszczu Leszku za towarzyszenie nam w cotygodniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu, za modlitwy w tej intencji, które wspólnie zanosimy. Będziemy przed Najświętszym Sakramentem dalej prosić Jezusa, aby nasze serca były zawsze godnym dla Niego tronem; będziemy się wspólnie modlić, aby ta Intronizacja Serca Jezusowego przyniosła piękne owoce w przyszłości i aby to dzieło rozszerzało się w Polsce i w świecie.

Bóg zapłać ojcu misjonarzowi – redemptoryście, znanemu nam już o. Andrzejowi Zającowi za zaangażowanie i przeprowadzenie tych rekolekcji intronizacyjnych, aby nasze serca były jak najlepiej przygotowane na to wielkie wydarzenie w naszej parafii. Bóg zapłać za modlitwy, posługę słowa, udzielanie sakramentów świętych i przygotowywanie tej uroczystości.

Wielki udział w tym wszystkim, co dokonało się w naszej parafii ma Pani Ewa Nosiadek z Krakowa – nasza krajowa animatorka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękujemy za wszelki trud i poświęcenie, abyśmy mogli wspólnie się tutaj zjednoczyć i zaangażować dla tej wielkiej sprawy Intronizacji Serca Pana Jezusa, do której przynagla nas sam Pan Jezus przez życie i posłannictwo Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.

Dziękujemy również Pani Zofii Sowie przybyłej do nas z Rzeszowa,  naszej animatorce diecezjalnej, za zaangażowanie i podejmowany trud w tym dziele, w naszej diecezji rzeszowskiej.

Wyrażamy podziękowanie dla wszystkich członków delegacji, którzy tak pięknie wypowiadali swoje poddanie Chrystusowi –Królowi. Jest to świadectwo wiary i zarazem pragnienie, by  w życiu publicznym, w swoim wielorakim zaangażowaniu, kierować się nauką Jezusa, Jego prawem miłości, sprawiedliwości i prawdy. Będziemy się dalej modlić o wypełnienie tych wielkich zobowiązań, które złożyliśmy dzisiaj Jezusowi.

Dziękujemy wszystkim, parafianom i gościom, szczególnie ze Wspólnot dla Intronizacji NSPJ, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Niech nasza wspólna modlitwa i składane świadectwo przyczynie się do królowania Chrystusa w naszych sercach.

 

Relacja wideo

/kp/

XXIV Światowy Dzień Chorego 2016

11. lutego, 2016Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 została wyłączona

Czytaj więcej

Środa Popielcowa 2016

10. lutego, 2016Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Środa Popielcowa 2016 została wyłączona

Czytaj więcej

Ofiarowanie Pańskie 2016

2. lutego, 2016Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Ofiarowanie Pańskie 2016 została wyłączona

Czytaj więcej

Niedziela Chrztu Pańskiego 2016

11. stycznia, 2016Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Niedziela Chrztu Pańskiego 2016 została wyłączona

Czytaj więcej

Objawienie Pańskie-CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

6. stycznia, 2016Parafia, WydarzeniaMożliwość komentowania Objawienie Pańskie-CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT została wyłączona

Czytaj więcej