8. marca, 2015Parafia, Wydarzenia Możliwość komentowania 8 marca Dzień Kobiet została wyłączona

Dzisiaj 8 marca – Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

8-marca-dzien-kobiet-2015

/kp/

Archiwum