27. września, 2021Parafia, Wydarzenia Możliwość komentowania Misje Święte w naszej parafii została wyłączona

Szczególnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty parafialnej były Misje Święte, które odbyły się w dniach 19 – 26 września 2021 r., a ich mottem było hasło „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego ”.

Podczas uroczystego rozpoczęcia Misji Świętych Ks. proboszcz Leszek Saczek przekazał stułę i kluczę do świątyni na znak tego, że w czasie misji to Ojcowie sprawują pieczę nad parafią. Uroczystości misyjne zostały poprowadzone przez O. Stanisława i O. Ryszarda Kiełbasę CSsR ze Zgromadzenia Redemptorystów.

O. Stanisław Kiełbasa CSsR, Ks. Leszek Saczek, O. Ryszard Kiełbasa CSsR

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Ten szczególny dla wszystkich czas wypełniły Msze święte, nauki stanowe, apele Jasnogórskie. Były to dni słuchania Słowa Bożego, spowiedzi świętej i pojednania, misyjnej pamięci o zmarłych, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz małżeńskich,  wyznania wiary i błogosławieństwa.

 

 

 

 

Podziękowania i kwiaty O. Stanisławowi i O. Ryszardowi złożyli przedstawiciele parafii. Był to wyjątkowy czas dla naszej wspólnoty który pozwolił odnowić naszą więź z Bogiem przez rozważanie poszczególnych sakramentów świętych.

 
Relacja od 16 – 26 września

 

 

Zwieńczeniem Misji Świętych było poświęcenie krzyża misyjnego. Po uroczystej Mszy św. druhowie Strażacy wraz z parafianami w uroczystej procesji wynieśli krzyż i przy śpiewie pieśni pasyjnej udali się na plac kościelny. Tam ojciec misjonarz odmówił modlitwę i uroczyście poświęcił krzyż misyjny, który został osadzony na cokole przy kościele. Wszyscy zgromadzeni z krzyżami w dłoniach odnowili wyznanie wiary.

 

 

Obyśmy wytrwali w łasce, umieli odczytać wolę Bożą i ją wypełnić, by ziarno zasiane podczas Misji wydało obfite owoce. Byśmy z radością wielbili Boga i służyli pomocą każdemu bliźniemu, pamiętając o tym, że mamy być też misjonarzami dla innych. Szczęść Boże!

Archiwum