2. Grudzień, 2019Parafia, Wydarzenia Możliwość komentowania Rozpoczął się Adwent i nowy rok duszpasterski została wyłączona

Adwent, to czas duchowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Dla wiernych jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Adwent rozpoczyna się 1 grudnia, a kończy w Wigilię Bożego Narodzenia.

 W 1. Niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpoczął również realizację trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Program będzie koncentrował się na Eucharystii, jako tajemnicy wyznawanej (1 rok), Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej (2 rok) i Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa (3 rok).

Pierwszy rok programu realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Hasło drugiego roku pracy brzmieć będzie „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego roku – „Posłani w pokoju Chrystusa”.

źródło: diecezja.rzeszow.pl

Bp Jan Wątroba na Adwent

 

Archiwum