9. Luty, 2014Wydarzenia Możliwość komentowania Słowo Biskupa Rzeszowskiego z okazji XXII Światowego Dnia Chorego została wyłączona

bp.Jan Wątroba

Drodzy Diecezjanie.

Przeżywamy już XXII Światowy Dzień Chorego. Ojciec święty Franciszek wzywa nas
z tej okazji do jeszcze większej troski o chorych i do rozwijania w sobie postawy czułości.
W swym orędziu pisze: „Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy potrzebują opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata. Kiedy wielkoduszne oddanie innym staje się stylem naszego działania, robimy miejsce dla Serca Chrystusa i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym przyczyniamy się do nadejścia Królestwa Bożego” (nr 3).

Postawa czułości może mieć swój materialny wyraz w postaci deklaracji 1% od podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W naszej diecezji taką Organizacją jest m. in. Caritas Bliźni w Potrzebie. W ostatnich latach dzięki złożonej przez Darczyńców deklaracji 1%, pozyskano niemałe kwoty (np. w 2011 r. 263 tyś. zł., a w 2012 – 280 tyś. zł).
Z tych środków dofinansowano leczenie dzieci, wypoczynek dzieci z rodzin ubogich
i wielodzietnych, remonty oraz rozbudowę placówek dla osób niepełnosprawnych, itp.
Z kolei w 2013 r. dofinansowano 6 drogich operacji przeprowadzonych za granicą.

Bardzo proszę Czcigodnych Duszpasterzy, o umieszczenie w widocznym miejscu stosownego afiszu oraz zachęcenie wiernych do dokonania odpisu podatkowego na nr KRS 0000251723. Pomocny w tym względzie może być także PIT zamieszczony na stronie Caritas, który można wypełnić elektronicznie. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie oraz za kształtowanie w sobie postawy czułości i współczucia.

Z pasterskim błogosławieństwem

Biskup Rzeszowski

30.01.2014

Archiwum