24. lipca, 2016Parafia, Wydarzenia Możliwość komentowania Święcenie pojazdów w dzień świętego Krzysztofa została wyłączona

W poniedziałek 25 lipca w liturgii będziemy wspominać św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. W naszej parafii w niedzielę 24 lipca modliliśmy się o bezpieczną jazdę jak również o rozsądek kierowców. Po każdej Mszy św. przed kościołem święcono pojazdy.

29

Krzysztof jest jednym z najbardziej popularnych świętych czczonych w Kościele zarówno wschodnim, jak i zachodnim. Pochodził prawdopodobnie z Azji Mniejszej, gdzie poniósł śmierć męczeńską ok. 250 r., podczas prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Decjusza. W czasach współczesnych jest powszechnie czczony jako patron kierowców i podróżujących.

 

MODLITWA KIEROWCY

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen

 

 

/kp/

Archiwum