9. października, 2016Parafia, Wydarzenia Możliwość komentowania Uroczyste przyjęcie chłopców na ministrantów została wyłączona

Po rocznym przygotowaniu (niektórzy nawet dłużej),  pięciu  chłopców zostało przyjętych na ministrantów , do grona Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej parafii. Wszyscy chłopcy przygotowywali się bardzo rzetelnie i sumiennie do swojej posługi ministranckiej. Uroczystość ta nastąpiła 9 października 2016 na Sumie parafialnej o g. 10.30 której przewodniczył ks. proboszcz Leszek Saczek.

Chłopcy, którzy przyjęli posługę ministranta w Liturgicznej Służbie Ołtarza naszej parafii: Patryk Zawisza, Jakub Stój, Szymon Jagielski, Daniel Zawisza, Maksymilian Pszczoła.

Chłopcy, którzy przyjęli posługę ministranta w Liturgicznej Służbie Ołtarza naszej parafii: Patryk Zawisza, Jakub Stój, Szymon Jagielski, Daniel Zawisza, Maksymilian Pszczoła.


Modlitwy przed i po służeniu

Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


 

/kp/

Archiwum