27. kwietnia, 2014Wydarzenia Możliwość komentowania Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II została wyłączona

Uroczysta kanonizacja bł. Jana Pawła II i Jana XXIII rozpoczęła się 27 kwietnia 2014 r. o godz 10.00 na placu św. Piotra. Po raz pierw­szy w hi­sto­rii Ko­ścio­ła w uro­czy­sto­ści ka­no­ni­za­cyj­nej wziął udział nie tylko urzę­du­ją­cy pa­pież Fran­ci­szek, ale także eme­ry­to­wa­ny Be­ne­dykt XVI. Na  uroczystości obecne były dwie kobiety uzdrowione za wstawiennictwem Jana Pawła II s. Marie Simon-Pierre Normand oraz Floribeth Mory Diaz.

kanonizacja

W homilii papież Franciszek powiedział: „Jan XXIII i Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem”. „Nie wstydzili się ciała swego brata, ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa” – dodał. Podkreślił następnie: „Byli to dwaj ludzie mężni, pełni męstwa Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia”.

 

 

Ojcze Święty, jesteś naszym wiecznym aniołem,
my płyniemy dalej Twoją barką

jp2kanonizacja

 

Relacja wideo z Kanonizacji Papieży

Okolicznościowy baner na Kanonizację

 
/kp/

Archiwum